Toggle Mobile Menu

Affaldshåndtering

 

Der er opsat molokker og containere til dit husholdningsaffald forskellige steder i bebyggelsen.

Fra 1. oktober 2023 skal du sortere dit affald i madaffald, restaffald, pap, metal, papir, plast, mad- og drikkekartoner og glas. Der er også opsat beholdere til småt elektronik og batterier, samt indrettet pladser til haveaffald.

ALT andet hører til på Genbrugsstationen eller til storskrald.

Sæt ikke din affaldspose ved siden af molokken! Hvis der er fyldt når du åbner låget, er der måske plads i en anden molok til samme type affald.

Molokkerne er kun beregnet til husholdningsaffald - ikke andet!  Ikke sammenrullede gulvtæpper, brødristere og lignende.

 

Se hvordan du sorter korrekt, Halsnæs Forsyning har lavet en folder om affaldshåndtering. 

Du kan læse folderen her