Toggle Mobile Menu

Afdelingsbestyrelsen

 

Hver af boligerganisationernes boligafdelinger har en afdelingsbestyrelse. Det er afdelingsbestyrelsen der træffer de daglige beslutninger vedr. boligafdelingen.

Medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt på et afdelingsmøde. På mødet kan alle boligafdelingens myndige beboere deltage og stille op til bestyrelsen.

 

Efter afdelingsmødet den 12. september 2023, ser bestyrelsen således ud:

 

Formand:

Merete Kjær

Mail: mekj@kab-bolig.dk

 

Næstformand:

Susan Egede

Mail: sue@kab-bolig.dk

 

Bestyrelsesmedlemmer:

René Vang Pedersen

Marianne Westberg

Jørgen Lybæk

Vibeke Sommer

Kristian Gusatovic

 

Suppleant:

Ann-Merete Lindal Jensen

 

Repræsentantskab:

Merete Kjær

Susan Egede

René Vang Pedersen

Marianne Westberg

Jørgen Lybæk

Vibeke Sommer

Kristian Gusatovic

Lisser Kristensen

Ann-Merete Lindal Jensen