Organisationsbestyrelsen

 

Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer som bliver udpeget af repræsentantskabet.

 

Efter repræsentantskabsmødet den 25. maj 2021 ser organisationsbestyrelsen således ud:

 

Susan Egede, Formand

René V. Pedersen, Næstformand

Merete Kjær

Jan Kragh

Kim Voss

 

Suppleanter:

Jørgen Lybæk

Tonni Munkberg

Marianne Westberg