Organisationsbestyrelsen

 

Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer som bliver udpeget af repræsentantskabet.

I Arresø Boligselskab har organisationsbestyrelsen besluttet at offentliggøre bestyrelseshonoraret. Pr. 1. januar 2023  udgør det årlige bestyrelseshonorar i alt 46.639,54 kr. før skat. I 2018 besluttede organisationsbestyrelsen at honoraret tildeles formanden for boligselskabet.

 

Efter repræsentantskabsmødet den 23. maj 2023 ser organisationsbestyrelsen således ud:

 

Susan Egede, Formand

René V. Pedersen, Næstformand

Merete Kjær

Jan Kragh

Kim Voss

 

Suppleanter:

Jørgen Lybæk

Lene Johansen

Anni Jensen