Kommende møder i Arresø Boligselskab

 

Tirsdag den 13. december 2022
Julehygge for OB og personale

Tirsdag den 14. februar 2023
OB-møde

Tirsdag den 14. marts 2023
Temamøde for beboerdemokrater

Tirsdag den 23. maj 2023
OB- og repræsentantskabsmøde

Torsdag/fredag den 25. og 26. maj 2023
Seminar for OB og personale

Fredag den 18. august 2023
Sensommertur for OB og personale

Tirsdag den 17. oktober 2023
Temamøde for beboerdemokrater

Tirsdag den 14. november 2023
OB-møde

Tirsdag den 12. december 2023
Julehygge for OB og personale

 

Herudover er der mulighed for ekstraordinære møder, hvis der opstår behov for dette.