Kommende møder i Arresø Boligselskab

 

Fredag den 18. august 2023
Sensommertur for OB og personale

Tirsdag den 17. oktober 2023
Temamøde for beboerdemokrater

Tirsdag den 14. november 2023
OB-møde

Tirsdag den 12. december 2023
Julehygge for OB og personale

 

Herudover er der mulighed for ekstraordinære møder, hvis der opstår behov for dette.