Toggle Mobile Menu

Afdelingsbestyrelsen

 

Hver af boligorganisationernes boligafdelinger har en afdelingsbestyrelse. Det er afdelingsbestyrelsen der træffer de daglige beslutninger vedrørende boligafdelingen.

Medlemmer til afdelingsbestyrelsen bliver valgt på et afdelingsmøde. På mødet kan alle boligafdelingens myndige beboere deltage og stille op til bestyrelsen.

 

Efter afdelingsmødet den 15. september 2021, ser bestyrelsen således ud:

 

Formand:

Tonni Munkberg, Kildemoseparken 35

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Anni Jensen, Solsikkeparken 16

Christian Villadsen, Kildemoseparken 61

Flemming Nielsen, Solsikkevej 2

Franciska, Kildemoseparken 38

 

Suppleanter:

Connie Philipsen, Solsikkeparken 52

Pernille Lyng, Bavnager 11B

 

Repræsentantskab:

Tonni Munkberg, Kildemoseparken 35

Anni Jensen, Solsikkeparken 16

Christian Villadsen, Kildemoseparken 61