Toggle Mobile Menu

KAB Sommerophold 2024

10-01-2024 -

KAB-fællesskabet inviterer igen i år beboere på sommerophold. Der bliver arrangeret to familieophold i Hasle Hytteby på Bornholm og et seniorophold på Hotel Abildgaard på Bornholm.  

Invitationen vil blive omdelt til alle beboere i løbet af januar måned. Husk at tilmelde dig senest fredag den 16. februar 2024.

Som tidligere år har Arresø Boligselskab godkendt tilskud, til op til 10 beboerophold med indtil 1.650 kr. pr. plads. 

På KAB´s hjemmside kan du læse mere om tilmelding, priser og program.

Skrevet af: Servicecenteret