Toggle Mobile Menu

Her kan du læse spørgsmål og svar 

 

Spørgsmål 1:

Vil bare høre om hvornår man forventer huslejestigningen starter fra i forbindelse med vand og afløbs arbejdet ?

Svar:

Når projektet er ved at være afsluttet, formentlig til oktober 2022, vil i som beboere blive varslet om den nye stigning, med et varsel på 3 måneder inden forhøjelsen træder i kraft.

 

Spørgsmål 2:

Ifølge tidligere info fra Dig vil huslejen pr. måned for et lejemål på 96,5 m2 stige med 587 kr. efter vedtagelsen af renoveringsprojektet.

Men vi mangler at få bekræftet, om dette er den samlede huslejestigning for lejemålet, eller om der oveni kommer en yderligere forhøjelse i forbindelse med de aktuelle driftsudgifter ?

Vil Du venligst på vegne af KAB bekræfte, om den samlede husleje er som angivet af Dig ? eller huslejen vil stige yderligere udover dette beløb ?

Dette er faktisk en vigtig information for mange beboere, som jeg har talt med i Afsnit P, hvor huslejen ligger i den høje ende.

Vi er flere beboere som afventer Dit svar med stor interesse.

På forhånd tak

Svar:

Tak for din mail.

Det er korrekt at det nu godkendte renoveringsprojekt på Skovbakken, maksimalt vil medføre en huslejestigning på 587 kr. for et lejemål på 96,5 kvm. Denne stigning vil når projektet er ved at være afsluttet, formentlig til oktober 2022, blive varslet til alle beboere, med et varsel på 3 måneder inden forhøjelsen træder i kraft. Dette betyder at den ikke har noget med den eventuelle årlige regulering pr. 1. januar, som er en konsekvens af blandt andet driftsudgifterne og ikke mindst de offentlige udgifter.

Jeg vil godt lige understrege at KAB ikke har noget med jeres husleje i Arresø Boligselskab at gøre, og derfor ikke kan bekræfte hvad huslejen bliver i fremtiden. I almene boliger er der balanceleje, hvilket vil sige at indtægterne/husleje skal modsvarer udgifterne i afdelingen. Så hvis de samlede udgifter stiger vil jeres husleje som udgangspunkt desværre også stige. Men når det er sagt, så gør vi i administrationen og driften selvfølgelig alt hvad vi kan for at passe på huslejen og har da også et ønske om at holde kommende huslejereguleringer så tæt på 0% som muligt, når der nu også kommer en ekstraordinær stigning, på baggrund af renoveringsprojektet. Men vi kan jo ikke spå om hvad der sker med de faste omkostninger, så som priserne for vand, varme og renovation.

Vi ved godt at det er en stor stigning i huslejen som renoveringsprojektet kommer til at betyde for alle jer beboere, men samtidig vil det kun komme til at koste endnu mere hvis vi ikke får udført projektet nu, som det også er beskrevet i det materiale som i alle fik omdelt i forbindelse med afstemningen. Derfor har vi også en forhåbning om at udskiftningen af toiletter, og armaturer vil medfører en mulighed for hver enkelt husstand, for at sparre penge på vandforbruget, som på den måde kan være med til at finansiere den kommende huslejestigning, men det er vigtigt at pointere at denne mulighed er meget afhængig af  beboeradfærd og dermed helt og holdent op til hver enkelt lejemål.

I forhold til dit spørgsmål og mit svar, vil vi lægge det op på vores hjemmeside så andre beboere også kan se både spørgsmål og svar, selvfølgelig anonymt så de øvrige beboer ikke kan se hvem der har stillet spørgsmålet.

Håber at ovenstående var svar på dit spørgsmål.

 

Spørgsmål 3:

Hej. 

Jeg skriver fordi jeg har nogle spørgsmål vedr udskiftningen af rør i lejligheden. 

 

1. Må vores jakker hænge i det indhak i gangen der er?

2. Skal jeg skrue ting ned fra vægge i køkkenet og badeværelset?

3. I skrev at der blev stillet en container op til storskrald, hvor er den?

4. Jeg har mange ting i kælderrummet og i skrev også at man kunne kontakte jer hvis der var brug for opbevaring. 

5. Kan man låne en sækkevogn eller lign til at rykke sine ting fra kælderrummet med?

6. Skal alt i køkkenet tømmes ud, eller kan vaskemaskine blive stående og ting i skabe på siden hvor der ikke er rør/vand?

7. I skrev også at ting der ikke måtte gå i stykker skulle dækkes af, hvad indebærer det? Er det gulv/skabe eller kunne det fx være vaskemaskinen? 

 

Tak for hjælpen. 

Svar:

Herunder kan du læse vores svar på dine spørgsmål:

1. Ja, jeres jakker må gerne hænge i indhakket.

2. Nej, hvis det er nødvendigt at skrue noget ned for at foretage VVS-arbejdet, så gør entreprenøren det.

3. Der bliver bestilt 2 containere som opstilles ved afsnit L og F. Vi skriver herom i kommende varslinger.

4. Vi skriver i kommende varsling, hvad man skal gøre hvis man har brug for ekstra opbevaring.

5. Boligselskabet indkøber en trækvogn og en ekstra sækkevogn som man kan låne, kontakt servicecenteret hvis dette bliver aktuelt.

6. Vaskemaskine kan blive stående i køkkenet, det er kun skabet under køkkenvasken der skal tømmes.

7. Entreprenøren udfører afdækning af gulv i entré og køkken, hvilket vi forventer er nok afdækning.

 

Det er nogle gode spørgsmål, og vi vil derfor ligge spørgsmål og svar op på vores hjemmeside, så andre beboere kan få glæde af dem. Der vil ikke stå at spørgsmålene kommer fra dig.

 

Vi håber at svarene er fyldestgørende for dig, og ønsker dig en god dag.

 

Spørgsmål 4:

Hej kan se på tegningen at området i min vaskekælder (afsnit D, rækkehus ) skal ryddes for “løst inventar" er det også en vaskemaskine?

Mvh

Svar:

Vi har nu fået afklaret dit spørgsmål.

Der bliver lavet en midlertidig koldtvandsinstallation med pex rør under loftet i kælder, og I får en koldtvandstaphane i kælderen i hver bolig. Alle kældre i rækkehusene har gulvafløb som ikke bliver berørt i byggesagen, og som derfor kan anvendes mens der bygges.

Vaskemaskiner i kældre er placeret under de koldt- og varmtvandsrør der skal skiftes. Vaskemaskiner skal derfor flyttes til den modsatte side i kælderrummet. Det vil I blive informeret om i Bøgelunds varsling.

Hvis du ikke selv har mulighed for at flytte den, vil Bøgelund VVS afmontere og flytte den. Vaskemaskinen bliver også gentilsluttet.