Næste møde i organisationsbestyrelsen

Endnu ikke fastlagt.