Toggle Mobile Menu

Kontakt Servicecenteret

Oliver Katsaros olk@ab2010.dk

Hans Bendix Jensen hj@ab2010.dk

Britt Bjørnskov brb@ab2010.dk

Kirsten Selnø kis@ab2010.dk

I Servicecenteret finder du:

Ejendomsmester:

Hans B. Jensen: hj@ab2010.dk

Oliver Katsaros: olk@ab2010.dk

 

Har du spørgsmål om udlejning, opnotering og ventelister, kan du skrive til:

Kirsten Selnø:  kis@ab2010.dk

 Britt Bjørnskov brb@ab2010.dk

Har du spørgsmål til regnskabsafdelingen, kan du skrive til:

Lene Pedersen lp@ab2010.dk

 

Kontortid: mandag til fredag 10:00-12:00, tirsdag tillige 16:00-18:00 

Telefon nr. 47 72 04 24