Toggle Mobile Menu

Beboere


Du har som beboer en stor medindflydelse på din hverdag.

En gang om året afholdes der et afdelingsmøde hvor der vælges afdelingsbestyrelse og der kan fremsættes forslag til ændringer/nye tiltag i din afdeling.

Hvis du har et akut uopsætteligt problem i din bolig, som f.eks. et rørbrud og lignende, som ikke kan vente til Servicecenterets åbningstid, så kan du kontakte:

Vagttelefon nr. 70 24 45 50

Bemærk, at det kun er til uopsættelige ting du kan ringe for. Hvis det er noget der kan vente til dagen efter, skal du ringe til Servicecenteret i åbningstiden, eller du kan sende os en mail.