Toggle Mobile Menu

Beboerdemokratiet

Et særkende ved de almene boliger er beboerdemokratiet. Som beboer har du mulighed for at få stor indflydelse på de fleste beslutninger om din boligafdeling.

Det er lovgivningen, der bestemmer, hvordan en boligorganisation er bygget op, og hvilke beslutninger de demokratiske organer kan træffe.