Toggle Mobile Menu

På afdelingsmødet den 19. september 2017 blev følgende valgt til den nye samlede afdelingsbestyrelse for afdeling Ølsted:


Formand:

Tommy Hjuler, Anemonevej 10, 3310 Ølsted

 

Næstformand:

Bente Pedersen, Solsikkeparken 57, 3310 Ølsted


Øvrige medlemmer:

Nicolai Larsen, Anemonevej 5, 3310 Ølsted

Tonni Munkberg, Kildemoseparken 35,  3310 Ølsted

Jan Olsen, Kildemoseparken 48,  3310 Ølsted

Pernille Lyng Andersen, Bavnager 11 B,  3310 Ølsted

 


Til repræsentantskabet blev valgt:

Tommy Hjuler, Anemonevej 10, 3310 Ølsted

Bente Pedersen, Solsikkeparken 57, 3310 Ølsted

Tonni Munkberg, Kildemoseparken 35,  3310 Ølsted

Jan Olsen, Kildemoseparken 48,  3310 Ølsted

Pernille Lyng Andersen, Bavnager 11 B,  3310 Ølsted