Karlsgave

Karlsgave består 3 afdelinger, der nu er lagt sammen til en afdeling med i alt 234 boliger.

Boligerne ligger på henholdsvis Skovfogedengen og Skovfogedvænget.

Indskuddet følger BL's satser på pt. 232 kr. pr. m2