Afdelingsbestyrelse

På afdelingsmødet den 19. september 2017 blev følgende valgt til den nye samlede afdelingsbestyrelse for afdeling Ølsted:


Formand:

Tommy Hjuler, Anemonevej 10, 3310 Ølsted

 

Næstformand:

Bente Pedersen, Solsikkeparken 57, 3310 Ølsted


Øvrige medlemmer:

Nicolai Larsen, Anemonevej 5, 3310 Ølsted

Tonni Munkberg, Kildemoseparken 35,  3310 Ølsted

Jan Olsen, Kildemoseparken 48,  3310 Ølsted

Kate Holm, Bavnager 7 D,  3310 Ølsted

Pernille Lyng Andersen, Bavnager 11 B,  3310 Ølsted

 


Til repræsentantskabet blev valgt:

Hele afdelingsbestyrelsen + (et ekstra medlem, der udpeges på mødet den 1. november 2017)